Zestawy do łóżeczek


Aby dziecko rozwijało się harmonijnie i zdobywało kluczowe umiejętności dla swojego rozwoju, należy zapewnić mu odpowiednie warunki do zabawy i odpoczynku. Inspirujące otoczenie dziecka sprawia, że maluch może stymulować różne zmysły i poznawać świat na wiele sposobów. W ten sposób, we właściwie dobranym środowisku, może rozwijać się motorycznie, emocjonalnie i społecznie. U dziecka kształtuje się także wrażliwość czuciowa, spostrzegawczość i poczucie równowagi, co ma ogromne znaczenie przy nauce chodzenia i sprawnego poruszania się. Odpowiednio wykształcone zdolności psychomotoryczne wpływają także na efektywną naukę mowy. Wszystkie te aspekty są elementami integracji sensorycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, kontrowania emocji i budowania poczucia własnej wartości.